EU zakazuje anonymní kryptopeněženky

Začátečníci

Průvodce kryptoměnami pro začátečníky

Středně pokročilí

Průvodce pro středně pokročilé blockchainem a kryptografií

Expert

Zprávy o kryptoměnách pro odborníky

V nedávné době došlo v rámci Evropské unie (EU) k významnému regulačnímu vývoji, kdy bylo rozhodnuto o zavedení zákazu kryptoměnových transakcí směřujících do “hostovaných peněženek” z anonymních kryptoměnových peněženek pro vlastní úschovu. Tento krok je zásadní součástí nově zavedeného souboru předpisů proti praní špinavých peněz (AML) na tomto kontinentu. Hlavní komise Parlamentu EU tento zákaz schválila 19. března, přičemž toto rozhodnutí sdílel Patrick Breyer prostřednictvím příspěvku.

Patrick Breyer, který působí jako poslanec Evropského parlamentu zastupující stranu Deutsch Piraten Partei, vyjádřil svůj nesouhlas s tímto rozhodnutím. Spolu s Gunnarem Beckem ze strany Alternativa pro Německo (AfD) se postavil proti většinovému schválení tohoto zákazu.

Výsledky hlasování hlavního výboru Evropského parlamentu pro boj proti praní špinavých peněz. Zdroj: MZV ČR: Piraten Partei

Nejnovější zákony EU proti praní špinavých peněz: Nové omezení hotovostních a kryptografických transakcí

Nově ražená směrnice proti praní špinavých peněz zavádí přísné předpisy proti určitým prahovým hodnotám hotovostních plateb a všem formám anonymních kryptografických transakcí. Podle směrnice budou za nezákonné považovány hotovostní transakce přesahující 10 000 eur a anonymní hotovostní transakce nad 3 000 eur.

Legislativní text se konkrétně zaměřuje na transakce z anonymních samoobslužných kryptopeněženek poskytovatelům služeb a jeho cílem je utáhnout smyčku nad těmito finančními aktivitami.

Advokátní kancelář Dillon Eustace se sídlem v Irsku poznamenala, že schválený balíček opatření proti praní špinavých peněz se má začít uplatňovat tři roky po jeho formálním přijetí. Přesto se očekává, že tyto zákony budou plně implementovány dříve, než je předpokládaný časový rámec jejich prosazování.

Nezávislý novinář L0la L33tz poznamenal, že legislativa je navzdory schválení hlavními výbory Parlamentu EU pravděpodobně připravena na další ratifikační kroky, než se stane vymahatelnou.

Breyerův pohled na zákaz hotovosti a kryptoměn

Dr. Breyer se vyjádřil skepticky ohledně potenciálu těchto nařízení účinně bojovat proti kriminalitě. Zdůraznil také význam anonymních plateb jako základního kamene pro zajištění finanční autonomie jednotlivce.

“Obecně by zákaz anonymních plateb měl přinejlepším minimální dopad na kriminalitu, ale připravil by nevinné občany o jejich finanční svobodu. (…) Máme právo platit a přispívat online, aniž by naše osobní transakce byly zaznamenávány.”

Patrick Breyer

Zástupce Piraten Partei navíc osvětlil nepříznivé ekonomické a sociální důsledky, které by mohly vyplynout ze zákazu suverénních platebních metod.

“Tato válka EU proti hotovosti bude mít nepříjemné následky! Po tisíce let žily společnosti na celém světě s hotovostí chránící soukromí. S plíživým rušením hotovosti hrozí záporné úrokové sazby a riziko, že banky kdykoli přeruší přísun peněz. Závislost na bankách roste alarmujícím tempem. Tento druh finančního znevolnění je třeba zastavit.”

Patrick Breyer

Veřejné mínění v EU o omezení peněžních a kryptografických transakcí v rámci AML

Při zamyšlení nad minulostí je třeba poznamenat, že evropští občané se v minulosti stavěli proti jakémukoli omezování hotovostních transakcí. K pozoruhodnému odporu veřejnosti došlo v roce 2017, kdy se Komise snažila získat zpětnou vazbu veřejnosti k návrhům na omezení hotovostních plateb.

Podle jeho slov se “více než 90 % reagujících občanů vyslovilo proti takovému kroku. Respondenti považovali anonymní placení v hotovosti za “zásadní osobní svobodu” a že “omezení plateb v hotovosti jsou neúčinná při dosahování potenciálních cílů (boj proti trestné činnosti, terorismu, daňovým únikům)”.

Odborník na stínovou ekonomiku Friedrich Schneider vyjádřil přesvědčení, že tato regulační opatření pravděpodobně nebudou mít významný dopad na trestnou činnost, a očekává pouze okrajový efekt.

Závěrečné úvahy

Lze shrnout, že přijetí této nové legislativy proti praní špinavých peněz v podstatě omezí transakce s kryptoměnami prostřednictvím samoobslužných peněženek na určené “povinné subjekty”.

Kryptoměnové sítě jsou v zásadě bez oprávnění a umožňují komukoli vygenerovat kryptografický soukromý klíč pro neomezený přístup do systému. Tento základní princip podtrhuje demokratizační potenciál kryptoměn nabízet spravedlivý, otevřený a přístupný finanční systém, který nebere ohled na jakoukoli formu diskriminace uživatelů.

Nedávné schválení legislativy vyvolalo mezi odborníky a zastánci finanční svobody značnou diskusi, přičemž mnozí jej považují za zásadní úder základním lidským právům. Dialog se rozšířil i na platformy sociálních médií, jako je X (dříve Twitter), kde se objevují přirovnání k dystopické společnosti, kterou George Orwell vylíčil ve svém proslulém románu “1984”.

Zatímco Evropská unie a její členské státy uvažují o důsledcích tohoto legislativního schválení, sílí spekulace ohledně politického odhodlání Parlamentu EU zachovat svůj postoj k této otázce i nadále.

Začátečníci

Průvodce kryptoměnami pro začátečníky

Středně pokročilí

Průvodce pro středně pokročilé blockchainem a kryptografií

Expert

Zprávy o kryptoměnách pro odborníky